Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

IOD

Czcionka:

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W STOSUNKU DO CZYTELNIKA

"Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie ( przy ul. Południowa 1 b ) lub Filia w Chociszewie (Chociszew 40 ).

Inspektorem Ochrony Danych w ww. instytucji jest : Emilia Skowrońska-Banasiak

dane kontaktowe : tel. 42 718 60 91,

e-mail : iod.biblioteka@parzeczew.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 1).

W razie konieczności dane mogą być udostępniane np. filii bibliotecznej lub siedzibie.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie od chwilii zapisu do chwili ustania korzystania z usług instytucji. Ewentualnie można podać inne kryteria ustalenia tego okresu. Fakt nie podania ww.danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usług wypożyczania zasobów biblioteki.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podjemowaniu decyzji lub profilowaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia dostępu do treści swoich danych oraz żądania dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) 2)

_____________________________________________________________________________________________________________________

1)Zgodnie z projektowanym art. 6 b ustawy o bibliotekach wskazane zostaną wprost niektóre dane, jakie biblioteka może przetwarzać ( jest to m.in. nazwisko, nr PESEL oraz nr karty bibliotecznej ). Wzór klauzuli sporządzono na podstawie założenia, że ww.przepis wejdzie w życie.

2)Zgodnie z projektowanymi przepisami będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych

 

Inspektor Ochrony Danych :

Emilia Skowrońska-Banasiak

dane kontaktowe :

tel. 41 718 60 91

e-mail : iod.biblioteka@parzeczew.pl

Klauzula obowiązku informacyjnego w stosunku do czytelnika, stanowi załącznik Nr 8 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych,

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Facebook